Akupunktur

Akupunktur är en teknik inom TCM, traditionell kinesisk medicin, som är en mångtusenårig läkekonst. Utgångspunkten är att kroppen själv strävar efter hälsa, vilket är det samma som balans. Vi föds dock med olika tendenser som gör att vi lättare hamnar åt än det ena eller andra hållet. Någon kanske har en svaghet som ger upprepade problem med öroninfektioner någon annan har en ökad risk för hjärtsjukdom osv. Dessutom utsätts vi för patogena faktorer genom livets gång. Det kan röra sig om fysiska trauman, psykiska påfrestningar, miljöfaktorer, virus, ohälsosam föda, mm som kan leda till att en obalans uppstår. Akupunktur hjälper kroppen att återställa balansen.

Akupunkturbehandlingen

Akupunktur kan behandla många olika tillstånd. Behandlingen anpassas efter dig som individ. Vid första tillfället gör jag en behandlingsplan utifrån frågor med syfte att ringa in problemet. Jag bedömer också tungan och pulsens karaktär. Behandlingen utformas utifrån en strävan att återskapa jämvikt i kroppens lymf-, hormon- och blodflöde, de inre organen och immunförsvaret. Mycket tunna sterila engångsnålar sätts i utvalda akupunkturpunkter. Därefter vilar du på behandlingsbänken. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Under en akupunkturbehandling används ibland också koppar eller moxa efter klientens behov och önskemål. Koppning sker med glaskoppar genom att skapa ett vakuum så att huden sugs upp i koppen. Det här gör man bland annat på ryggen för att lösa stagnationer. Moxa är kinesiska örter som värms så att de glöder. De används till skapa värme och rörelse i ett område.

Vid en akupunkturbehandling kan lindringen komma omedelbart, men det kan också krävas behandling under en period innan symptomen börjar avta. I Kina ger man vanligtvis akupunktur varje eller varannan dag i akutskedet. I väst är det vanligt att man genomför en behandlingsserie bestående av en behandling per vecka i fem till tio veckor. Efter det är det lämpligt att utvärdera hur behandlingen har gått. Om inte problemet är helt borta så brukar man kunna dra ner på behandlingsfrekvensen tills man bedömer att problemet helt har läkt ut.

 

Holistiskt perspektiv

Inom kinesisk medicin ses allt som en helhet. Det betyder att en del påverkar de andra delarna. Tankar, handlingar, kost, vanor, mm samverkar och påverkar vår hälsa. Det här innebär att klienten själv kan påverka sin läkning. Negativa mönster kan brytas och bytas mot konstruktiva. Akupunkturen underlättar den här processen.